Деятельность

Больше

Новости

Больше
20 Мар 2024
{"en":"Bak\u0131 \u015f\u0259h\u0259rind\u0259 g\u00f6rm\u0259 \u00fczr\u0259 \u0259lilliyi olan 18 ya\u015f\u0131na \u00e7atmayan \u015f\u0259xsl\u0259r (u\u015faqlar) \u00fc\u00e7\u00fcn Novruz Bayram\u0131na h\u0259sr edilmi\u015f bayram \u015f\u0259nliyi t\u0259\u015fkil edilmi\u015fdir.","az":"Bak\u0131 \u015f\u0259h\u0259rind\u0259 g\u00f6rm\u0259 \u00fczr\u0259 \u0259lilliyi olan 18 ya\u015f\u0131na \u00e7atmayan \u015f\u0259xsl\u0259r (u\u015faqlar) \u00fc\u00e7\u00fcn Novruz Bayram\u0131na h\u0259sr edilmi\u015f bayram \u015f\u0259nliyi t\u0259\u015fkil edilmi\u015fdir.","ru":"Bak\u0131 \u015f\u0259h\u0259rind\u0259 g\u00f6rm\u0259 \u00fczr\u0259 \u0259lilliyi olan 18 ya\u015f\u0131na \u00e7atmayan \u015f\u0259xsl\u0259r (u\u015faqlar) \u00fc\u00e7\u00fcn Novruz Bayram\u0131na h\u0259sr edilmi\u015f bayram \u015f\u0259nliyi t\u0259\u015fkil edilmi\u015fdir."}
Bakı şəhərində görmə üzrə əlilliyi olan 18 yaşına çatmayan şəxslər (uşaqlar) üçün Novruz Bayramına həsr edilmiş bayram şənliyi təşkil edilmişdir.
19 Мар 2024
{"en":"NOWRUZ CELEBRATION IN Ganja","az":"G\u018fNC\u018fD\u018f NOVRUZ \u015e\u018fNL\u0130Y\u0130","ru":"\u041f\u0420\u0410\u0417\u0414\u041d\u041e\u0412\u0410\u041d\u0418\u0415 \u041d\u041e\u0412\u0420\u0423\u0417\u0410 \u0412 \u0413\u044f\u043d\u0434\u0436\u0435"}
ПРАЗДНОВАНИЕ НОВРУЗА В Гяндже
08 Фев 2024
{"en":"Az\u0259rbaycan G\u00f6zd\u0259n \u018flill\u0259r C\u0259miyy\u0259ti Prezident \u0130lham \u018fliyevi t\u0259brik edib","az":"Az\u0259rbaycan G\u00f6zd\u0259n \u018flill\u0259r C\u0259miyy\u0259ti Prezident \u0130lham \u018fliyevi t\u0259brik edib","ru":"\u041e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438\u043d\u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044e \u0410\u0437\u0435\u0440\u0431\u0430\u0439\u0434\u0436\u0430\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0418\u043b\u044c\u0445\u0430\u043c\u0430 \u0410\u043b\u0438\u0435\u0432\u0430"}
Общество инвалидов по зрению Азербайджана поздравило президента Ильхама Алиева
26 Янв 2024
{"en":"\u201cBir milyon insan\u0131n faci\u0259sini \u201cg\u00f6rm\u0259y\u0259n\u201d A\u015ePA-n\u0131n bir ovuc erm\u0259niy\u0259 g\u00f6r\u0259 aya\u011fa qalxmas\u0131 riyakarl\u0131qd\u0131r\u201d S\u0259myar Abdullayev - A\u015ePA-n\u0131n Az\u0259rbaycana qar\u015f\u0131 q\u0259r\u0259zli m\u00f6vqeyin\u0259 m\u00fcnasib\u0259t bildirirb","az":"\u201cBir milyon insan\u0131n faci\u0259sini \u201cg\u00f6rm\u0259y\u0259n\u201d A\u015ePA-n\u0131n bir ovuc erm\u0259niy\u0259 g\u00f6r\u0259 aya\u011fa qalxmas\u0131 riyakarl\u0131qd\u0131r\u201d S\u0259myar Abdullayev - A\u015ePA-n\u0131n Az\u0259rbaycana qar\u015f\u0131 q\u0259r\u0259zli m\u00f6vqeyin\u0259 m\u00fcnasib\u0259t bildirirb","ru":"\u201cBir milyon insan\u0131n faci\u0259sini \u201cg\u00f6rm\u0259y\u0259n\u201d A\u015ePA-n\u0131n bir ovuc erm\u0259niy\u0259 g\u00f6r\u0259 aya\u011fa qalxmas\u0131 riyakarl\u0131qd\u0131r\u201d S\u0259myar Abdullayev - A\u015ePA-n\u0131n Az\u0259rbaycana qar\u015f\u0131 q\u0259r\u0259zli m\u00f6vqeyin\u0259 m\u00fcnasib\u0259t bildirirb"}
“Bir milyon insanın faciəsini “görməyən” AŞPA-nın bir ovuc erməniyə görə ayağa qalxması riyakarlıqdır” Səmyar Abdullayev - AŞPA-nın Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyinə münasibət bildirirb
20 Янв 2024
{"en":"\u201c20 Yanvar xalq\u0131m\u0131z\u0131n q\u00fcrur v\u0259 q\u0259hr\u0259manl\u0131q tarixidir\u201d","az":"\u201c20 Yanvar xalq\u0131m\u0131z\u0131n q\u00fcrur v\u0259 q\u0259hr\u0259manl\u0131q tarixidir\u201d","ru":"\u201c20 Yanvar xalq\u0131m\u0131z\u0131n q\u00fcrur v\u0259 q\u0259hr\u0259manl\u0131q tarixidir\u201d"}
“20 Yanvar xalqımızın qürur və qəhrəmanlıq tarixidir”
24 Дек 2023
{"en":"Zaqatalada g\u00f6rm\u0259 \u0259lilliyi olan 18 ya\u015fad\u0259k u\u015faqlar \u00fc\u00e7\u00fcn bayram \u015f\u0259nliyi ke\u00e7irilib.","az":"Zaqatalada g\u00f6rm\u0259 \u0259lilliyi olan 18 ya\u015fad\u0259k u\u015faqlar \u00fc\u00e7\u00fcn bayram \u015f\u0259nliyi ke\u00e7irilib.","ru":"Zaqatalada g\u00f6rm\u0259 \u0259lilliyi olan 18 ya\u015fad\u0259k u\u015faqlar \u00fc\u00e7\u00fcn bayram \u015f\u0259nliyi ke\u00e7irilib."}
Zaqatalada görmə əlilliyi olan 18 yaşadək uşaqlar üçün bayram şənliyi keçirilib.
22 Дек 2023
{"en":"A holiday party was organized for visually impaired children under 18 years of age","az":"G\u00f6rm\u0259 \u0259lilliyi olan 18 ya\u015f\u0131nad\u0259k olan u\u015faqlar \u00fc\u00e7\u00fcn bayram \u015f\u0259nliyi t\u0259\u015fkil edilib","ru":"\u041e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d \u043f\u0440\u0430\u0437\u0434\u043d\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u0447\u0435\u0440 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043b\u0430\u0431\u043e\u0432\u0438\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0434\u043e 18 \u043b\u0435\u0442"}
Организован праздничный вечер для слабовидящих детей до 18 лет
21 Дек 2023
{"en":"The Azerbaijan Visually Impaired Society together with ADA University held the \"March of Confidence\" event","az":"Az\u0259rbaycan G\u00f6zd\u0259n \u018flill\u0259r C\u0259miyy\u0259ti ADA Universiteti il\u0259 birlikd\u0259 \u201cG\u00fcv\u0259n y\u00fcr\u00fc\u015f\u00fc\u201d t\u0259dbiri ke\u00e7irib","ru":"\u041e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438\u043d\u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044e \u0410\u0437\u0435\u0440\u0431\u0430\u0439\u0434\u0436\u0430\u043d\u0430 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u0441 \u0423\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435\u0442\u043e\u043c ADA \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u043b\u0438 \u043c\u0435\u0440\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 \u00ab\u041c\u0430\u0440\u0448 \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u044f\u00bb"}
Общество инвалидов по зрению Азербайджана совместно с Университетом ADA провели мероприятие «Марш доверия»
13 Ноя 2023
{"en":"The presentation of the project \"Motherland is the light of my eyes\" was held","az":"G\u00f6z\u00fcm\u00fcn nuru V\u018fT\u018fN layih\u0259sinin t\u0259qdimat\u0131 ke\u00e7irildi.\u00a0","ru":"\u0421\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043b\u0430\u0441\u044c \u043f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u00ab\u0420\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u2013 \u0441\u0432\u0435\u0442 \u043e\u0447\u0435\u0439 \u043c\u043e\u0438\u0445\u00bb"}
Состоялась презентация проекта «Родина – свет очей моих»
14 Сен 2023
{"en":"The Society of the Visually Impaired of Azerbaijan issued a statement on the Armenian provocation","az":"Az\u0259rbaycan G\u00f6zd\u0259n \u018flill\u0259r C\u0259miyy\u0259ti erm\u0259ni t\u0259xribat\u0131 il\u0259 ba\u011fl\u0131 b\u0259yanat yay\u0131b","ru":"\u041e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438\u043d\u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044e \u0410\u0437\u0435\u0440\u0431\u0430\u0439\u0434\u0436\u0430\u043d\u0430 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b\u043e \u0441 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043f\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0443 \u0430\u0440\u043c\u044f\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438"}
Общество инвалидов по зрению Азербайджана выступило с заявлением по поводу армянской провокации
28 Апр 2023
{"en":"Tan\u0131nm\u0131\u015f Oftolmoloq Z\u0259rif\u0259 \u018fliyevan\u0131n do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u0259 h\u0259sr edil\u0259n B\u0130R\u0130KD\u018f G\u00d6R\u00dcR\u00dcK adl\u0131 g\u0259zinti","az":"Tan\u0131nm\u0131\u015f Oftolmoloq Z\u0259rif\u0259 \u018fliyevan\u0131n do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u0259 h\u0259sr edil\u0259n B\u0130R\u0130KD\u018f G\u00d6R\u00dcR\u00dcK adl\u0131 g\u0259zinti","ru":"Tan\u0131nm\u0131\u015f Oftolmoloq Z\u0259rif\u0259 \u018fliyevan\u0131n do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u0259 h\u0259sr edil\u0259n B\u0130R\u0130KD\u018f G\u00d6R\u00dcR\u00dcK adl\u0131 g\u0259zinti"}
Tanınmış Oftolmoloq Zərifə Əliyevanın doğum gününə həsr edilən BİRİKDƏ GÖRÜRÜK adlı gəzinti
18 Фев 2023
{"en":"The Public Union of the Society of Visually Impaired People of Azerbaijan sent food aid to citizens who needed help as a result of the earthquake that occurred in Turkey.","az":"Az\u0259rbaycan G\u00f6zd\u0259n \u018flill\u0259r C\u0259miyy\u0259ti \u0130ctimai Birliyi T\u00fcrkiy\u0259d\u0259 ba\u015f vermi\u015f z\u0259lz\u0259l\u0259 n\u0259tic\u0259sind\u0259 yard\u0131ma ehtiyac\u0131 olan v\u0259t\u0259nda\u015flara \u0259rzaq yard\u0131m\u0131 g\u00f6nd\u0259rdi.","ru":"\u041e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u041e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438\u043d\u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044e \u0410\u0437\u0435\u0440\u0431\u0430\u0439\u0434\u0436\u0430\u043d\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0430\u043c, \u043d\u0443\u0436\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u043c\u0441\u044f \u0432 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0432 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u0435\u0434\u0448\u0435\u0433\u043e \u0432 \u0422\u0443\u0440\u0446\u0438\u0438 \u0437\u0435\u043c\u043b\u0435\u0442\u0440\u044f\u0441\u0435\u043d\u0438\u044f."}
Общественный союз Общества инвалидов по зрению Азербайджана направил продовольственную помощь гражданам, нуждающимся в помощи в результате произошедшего в Турции землетрясения.
30 Дек 2022
{"en":"\"Organization of a New Year's celebration for disabled persons under the age of 18\" project","az":"\u201c18 ya\u015f\u0131nad\u0259k \u0259lilliyi m\u00fc\u0259yy\u0259n edilmi\u015f\u00a0 \u015f\u0259xsl\u0259r \u00fc\u00e7\u00fcn Yeni il \u015f\u0259nliyinin t\u0259\u015fkili\u201d\u00a0 layih\u0259si\u00a0","ru":"\u041f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u00ab\u041e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0430\u0437\u0434\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0438\u043d\u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442\u0435 \u0434\u043e 18 \u043b\u0435\u0442\u00bb"}
Проект «Организация празднования Нового года для инвалидов в возрасте до 18 лет»
29 Дек 2022
{"en":"AAZERBAIJAN SOCIETY FOR THE VISUALLY DISABLED XVIII CONGRESS","az":"AZ\u018fRBAYCAN G\u00d6ZD\u018fN \u018fL\u0130LL\u018fR C\u018fM\u0130YY\u018fT\u0130 XVIII QURULTAY","ru":"XVIII \u041a\u041e\u041d\u0413\u0420\u0415\u0421\u0421 \u0410\u0417\u0415\u0420\u0411\u0410\u0419\u0414\u0416\u0410\u041d\u0421\u041a\u041e\u0413\u041e \u041e\u0411\u0429\u0415\u0421\u0422\u0412\u0410 \u0418\u041d\u0412\u0410\u041b\u0418\u0414\u041e\u0412 \u0417\u0420\u0415\u041d\u0418\u042f"}
XVIII КОНГРЕСС АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ ЗРЕНИЯ
04 Дек 2022
{"en":"TRUST WALK","az":"G\u00dcV\u018fNL\u0130 G\u018fZ\u0130NT\u0130","ru":"\u0411\u0415\u0417\u041e\u041f\u0410\u0421\u041d\u0410\u042f  \u041f\u0420\u041e\u0413\u0423\u041b\u041a\u0410"}
БЕЗОПАСНАЯ ПРОГУЛКА
15 Ноя 2022
{"en":"\"Manual labor is a source of life\" project","az":"\u201c\u018fl \u0259m\u0259yi-h\u0259yat m\u0259nb\u0259yi\u201d layih\u0259si","ru":"\u041f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u00ab\u0420\u0443\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0443\u0434 \u2013 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438\u00bb"}
Проект «Ручной труд – источник жизни»
13 Июл 2022
{"en":"AzG\u018fC-in T\u018f\u015e\u018fBB\u00dcS\u00dc \u0130L\u018f TOY M\u018fRAS\u0130M\u0130","az":"AzG\u018fC-in T\u018f\u015e\u018fBB\u00dcS\u00dc \u0130L\u018f TOY M\u018fRAS\u0130M\u0130","ru":"AzG\u018fC-in T\u018f\u015e\u018fBB\u00dcS\u00dc \u0130L\u018f TOY M\u018fRAS\u0130M\u0130"}
AzGƏC-in TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ TOY MƏRASİMİ
05 Июл 2022
{"en":"The presentation ceremony of the book SAMPLE OF HEROISM was held","az":"Q\u018fHR\u018fMANLIQ N\u00dcMUN\u018fS\u0130 kitab\u0131n\u0131n t\u0259qdimat m\u0259rasimi ke\u00e7irilmi\u015fdir","ru":"\u0421\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043b\u0430\u0441\u044c \u043f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u043a\u043d\u0438\u0433\u0438 \u041e\u0411\u0420\u0410\u0417\u0415\u0426 \u0413\u0415\u0420\u041e\u0418\u0417\u041c\u0410"}
Состоялась презентация книги ОБРАЗЕЦ ГЕРОИЗМА
05 Июл 2022
{"en":"Video interview from the presentation of the \"Heroic example\" project","az":"\u201cQ\u0259hr\u0259manl\u0131q n\u00fcmun\u0259si\u201d Layih\u0259sinin T\u0259qdimat M\u0259rasimind\u0259n video reportaj","ru":"\u0412\u0438\u0434\u0435\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u044c\u044e \u0438\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u00ab\u0413\u0435\u0440\u043e\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u00bb"}
Видео интервью из презентации проекта «Героический пример»
23 Июн 2022
{"en":"\"Q\u0259hr\u0259manl\u0131q n\u00fcmun\u0259si\" layih\u0259si il\u0259 ba\u011fl\u0131 yeni g\u00f6r\u00fc\u015f","az":"\"Q\u0259hr\u0259manl\u0131q n\u00fcmun\u0259si\" layih\u0259si il\u0259 ba\u011fl\u0131 yeni g\u00f6r\u00fc\u015f","ru":"\"Q\u0259hr\u0259manl\u0131q n\u00fcmun\u0259si\" layih\u0259si il\u0259 ba\u011fl\u0131 yeni g\u00f6r\u00fc\u015f"}
"Qəhrəmanlıq nümunəsi" layihəsi ilə bağlı yeni görüş
07 Июн 2022
{"en":"\"Q\u0259hr\u0259manl\u0131q N\u00fcmun\u0259si\" layih\u0259si","az":"\"Q\u0259hr\u0259manl\u0131q N\u00fcmun\u0259si\" layih\u0259si","ru":"\"Q\u0259hr\u0259manl\u0131q N\u00fcmun\u0259si\" layih\u0259si"}
"Qəhrəmanlıq Nümunəsi" layihəsi
10 Май 2022
{"en":"S\u0259myar Abdullayev- \"Ulu \u00d6nd\u0259rin sosial sah\u0259d\u0259 ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 yol bu g\u00fcn u\u011furla davam etdirilir\"","az":"S\u0259myar Abdullayev- \"Ulu \u00d6nd\u0259rin sosial sah\u0259d\u0259 ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 yol bu g\u00fcn u\u011furla davam etdirilir\"","ru":"S\u0259myar Abdullayev- \"Ulu \u00d6nd\u0259rin sosial sah\u0259d\u0259 ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 yol bu g\u00fcn u\u011furla davam etdirilir\""}
Səmyar Abdullayev- "Ulu Öndərin sosial sahədə başladığı yol bu gün uğurla davam etdirilir"
23 Апр 2022
{"en":"THE BRIGHT WORLD IS UNOBTRUSIVE","az":"G\u00d6RM\u018fY\u018fNL\u018fR\u0130N PARLAQ D\u00dcNYASI","ru":"\u042f\u0420\u041a\u0418\u0419 \u041c\u0418\u0420 \u041d\u0415\u0417\u0420\u042f\u0427\u0418\u0425"}
ЯРКИЙ МИР НЕЗРЯЧИХ
21 Мар 2022
{"en":"\"G\u0130M\u0130EP\" CONGRATULATES AZERBAIJANI PEOPLE ON NOVRUZ HOLIDAY","az":"\"G\u0130M\u0130EP\" AZ\u018fRBAYCAN XALQINI NOVRUZ BAYRAMI M\u00dcNAS\u0130B\u018fT\u0130 \u0130L\u018f T\u018fBR\u0130K ED\u0130R","ru":"\"G\u0130M\u0130EP\"\u00a0 \u041f\u041e\u0417\u0414\u0420\u0410\u0412\u041b\u042f\u0415\u0422 \u041d\u0410\u0420\u041e\u0414 \u0410\u0417\u0415\u0420\u0411\u0410\u0419\u0414\u0416\u0410\u041d\u0410 \u0421 \u041f\u0420\u0410\u0417\u0414\u041d\u0418\u041a\u041e\u041c \u041d\u041e\u0412\u0420\u0423\u0417"}
"GİMİEP"  ПОЗДРАВЛЯЕТ НАРОД АЗЕРБАЙДЖАНА С ПРАЗДНИКОМ НОВРУЗ
06 Мар 2022
{"en":"The Ministry of Labor and Social Protection provided housing to visually impaired people","az":"\u018fm\u0259k v\u0259 \u018fhalinin Sosial M\u00fcdafi\u0259si Nazirliyi t\u0259r\u0259find\u0259n g\u00f6zd\u0259n \u0259lilliyi olan \u015f\u0259xsl\u0259r\u0259 m\u0259nzil verildi","ru":"\u041c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0432\u043e \u0442\u0440\u0443\u0434\u0430 \u0438 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u043e \u0436\u0438\u043b\u044c\u0435 \u0438\u043d\u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u0430\u043c \u043f\u043e \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044e"}
Министерсво труда и социальной защиты предоставило жилье инвалидам по зрению
06 Мар 2022
{"en":"AZERBAIJAN SOCIETY OF THE EYE DISABLED CONGRATULATES ALL LADIES ON INTERNATIONAL WOMEN'S DAY MARCH 8","az":"AZ\u018fRBAYCAN G\u00d6ZD\u018fN \u018fL\u0130LL\u018fR C\u018fM\u0130YY\u018fT\u0130  B\u00dcT\u00dcN XANIMLARI 8 MART BEN\u018fLXALQ QADINLAR G\u00dcN\u00dc M\u00dcNAS\u0130B\u018fT\u0130 \u0130L\u018f T\u018fBR\u0130K ED\u0130R","ru":"\u0410\u0417\u0415\u0420\u0411\u0410\u0419\u0414\u0416\u0410\u041d\u0421\u041a\u041e\u0415 \u041e\u0411\u0429\u0415\u0421\u0422\u0412\u041e \u0418\u041d\u0412\u0410\u041b\u0418\u0414\u041e\u0412  \u041f\u041e \u0417\u0420\u0415\u041d\u0418\u042e \u041f\u041e\u0417\u0414\u0420\u0410\u0412\u041b\u042f\u0415\u0422 \u0412\u0421\u0415\u0425 \u0414\u0410\u041c \u0421 \u041c\u0415\u0416\u0414\u0423\u041d\u0410\u0420\u041e\u0414\u041d\u042b\u041c \u0416\u0415\u041d\u0421\u041a\u0418\u041c \u0414\u041d\u0415\u041c 8 \u041c\u0410\u0420\u0422\u0410"}
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ДАМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА
02 Мар 2022
{"en":"AN EXAMPLE OF HEROISM","az":"Q\u018fHR\u018fMANLIQ N\u00dcMUN\u018fS\u0130","ru":"\u041f\u0420\u0418\u041c\u0415\u0420 \u0413\u0415\u0420\u041e\u0418\u0417\u041c\u0410"}
ПРИМЕР ГЕРОИЗМА
26 Фев 2022
{"en":"XOCALIYA \u018fDAL\u018fT","az":"JUSTICE FOR KHOJALY","ru":"\u0421\u041f\u0420\u0410\u0412\u0415\u0414\u041b\u0418\u0412\u041e\u0421\u0422\u042c \u0414\u041b\u042f \u0425\u041e\u0414\u0416\u0410\u041b\u042b"}
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ХОДЖАЛЫ
14 Янв 2022
{"en":"An event dedicated to the 650th anniversary of Imadeddin Nasimi","az":"\u0130mad\u0259ddin N\u0259siminin 650 illik yubileyin\u0259 h\u0259sr olunmu\u015f t\u0259dbir","ru":"\u041c\u0435\u0440\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435, \u043f\u043e\u0441\u0432\u044f\u0449\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 650-\u043b\u0435\u0442\u0438\u044e \u0418\u043c\u0430\u0434\u0435\u0434\u0434\u0438\u043d\u0430 \u041d\u0430\u0441\u0438\u043c\u0438"}
Мероприятие, посвященное 650-летию Имадеддина Насими
14 Янв 2022
{"en":"Eleven-year-old children's music school No. 38 for visually impaired children","az":"G\u00f6zd\u0259n \u0259lil u\u015faqlar \u00fc\u00e7\u00fcn onbirillik 38 n\u00f6mr\u0259li u\u015faq musiqi m\u0259kt\u0259bi","ru":"\u041e\u0434\u0438\u043d\u043d\u0430\u0434\u0446\u0430\u0442\u0438\u043b\u0435\u0442\u043d\u044f\u044f \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0448\u043a\u043e\u043b\u0430 \u211638 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043b\u0430\u0431\u043e\u0432\u0438\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439"}
Одиннадцатилетняя детская музыкальная школа №38 для слабовидящих детей
14 Янв 2022
{"en":"Central Republican Library for the Blind","az":"M\u0259rk\u0259zi Respublika Korlar Kitabxanas\u0131","ru":"\u0426\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0440\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0430\u044f \u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043b\u0435\u043f\u044b\u0445"}
Центральная республиканская библиотека для слепых
24 Дек 2021
{"en":"Letter from Samyar Abdullayev to Mr. Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan","az":"S\u0259myar Abdullayevd\u0259n Az\u0259rbaycan Respublikas\u0131 Prezienti c\u0259nab \u0130lham \u018fliyev\u0259 M\u0259ktub","ru":"\u041f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e \u0421\u0430\u043c\u044c\u044f\u0440\u0430 \u0410\u0431\u0434\u0443\u043b\u043b\u0430\u0435\u0432\u0430 \u0433\u043e\u0441\u043f\u043e\u0434\u0438\u043d\u0443 \u0418\u043b\u044c\u0445\u0430\u043c\u0443 \u0410\u043b\u0438\u0435\u0432\u0443, \u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0443 \u0410\u0437\u0435\u0440\u0431\u0430\u0439\u0434\u0436\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0420\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0438"}
Письмо Самьяра Абдуллаева господину Ильхаму Алиеву, Президенту Азербайджанской Республики

ГИМИЭП - Электронный Портал Для Слабовидящих

КТО МЫ

Азербайджанское Общество Слепых, ныне Азербайджанское Общество Слабовидящих (далее - Аз.ОСС), действовавшее с 1931 года, было влиятельной организацией для инвалидов и играло важную роль в социально-экономической жизни страны. страна. Таким образом, в настоящее время в обществе насчитывается более 25 000 слабовидящих членов. Az.GAC, 27 региональных организаций, Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-ресурсный центр Брайля», Общество с ограниченной ответственностью «Бакинское учебно-производственное предприятие» подписали десятки масштабных и успешных проектов по социальному обеспечению слабовидящих людей, добились больших успехов.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Нахчыванской АР, Гяндже и Евлахе в рамках проекта «Обеспечение свободного доступа к ИКТ для слабовидящих» и «Реабилитация слабовидящих» в поселке Забрат, Бакинский центр» был построен. Президент Ильхам Алиев лично присутствовал на открытии этих специальных предприятий.